Mobilla.se förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter Mobilla.se samlar in från dig genom våra interaktioner med dig och via våra produkter, och hur vi använder dessa uppgifter.

Insamling av information

Mobilla.se erbjuder dig möjlighet att via våra webbplats beställa produkter. På vår webbplats får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning.

För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation till dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra dina intressen, bostadsort och liknande, men även IP-adress, typ av webbläsare, domännamn m m.

Användning av personuppgifter

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Mobilla.se lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Mobilla.se kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Mobilla.se.

Länkar till andra webbplatser

Observera att länkar som kan finnas på denna webbplats som länkar till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.