För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är tvingande, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

Beställning sker via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, det vill säga föräldrarnas tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post.

Produktinformation

Mobilla.se reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Mobilla har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på hemsidan och att löpande göra produktändringar och förbättringar.

Mervärdesskatt

Alla priser är inklusive moms. En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har skickats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning hos oss respektive den dag du fått varan. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftligt meddelande till oss, via e-post. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att erhålla ett svar med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna. Efter mottagandet av den återsända varan kommer den totala köpesumman inklusive avgifter som t ex fakturaavgift samt frakt att återbetalas till dig. Pengarna återbetalas inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att varan returneras i väsentligen oförändrat skick.

Tvist

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer, detta för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter. Vi dokumenterar även kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.