Cookies

En cookie (kaka) är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din webbläsare att lägga till texten i en separat fil. Mobilla.se använder kakor för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.

Om du önskar att kringgå användningen av kakor så kan du ställa in din webbläsare till att inte acceptera dessa automatiskt. Observera att om du väljer att välja bort kakor, så kommer flera av funktionerna på Mobilla inte fungera.

Vi använder dessutom Google Analytics. Även denna tjänst använder kakor. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig.

För mer information om kakor besök Post- och telestyrelsens (PTS) hemsida.

Om du har några ytterligare frågor kring Mobillas användning av kakor så kan du kontakta oss.

Cookies